Certificaten en labels

Alpheios streeft altijd naar onvoorwaardelijke kwaliteit. Kwaliteit waarop de klant onder alle omstandigheden kan vertrouwen. De klant staat hierin altijd centraal, er wordt dan ook gelet op alle aspecten binnen de organisatie. Niet alleen als het gaat over milieu en veiligheid, maar ook op het gebied van kosten efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om dit allemaal te bewerkstelligen, legt Alpheios de lat hoog, werkt volgens strenge internationale normen en vraagt regelmatig aan gecertificeerde instanties om hun performance te beoordelen. Alpheios beschikt over een aantal certificaten, welke hieronder zijn opgesomd.

 Cradle2Cradle

Het Cradle2Cradle principe houdt in dat alles wat wordt verwerkt in een product, een positieve impact moet hebben op mens en milieu. Het principe is gebaseerd op de natuur, waar alles dient als een voedingsstof voor iets anders en waar afval niet voorkomt. Het ontwikkelen van producten is erop gericht dat kringlopen volledig worden gesloten. De uitdaging ligt dan ook bij het ontwikkelen van producten die niet alleen veilig en onschadelijk zijn voor mens en milieu, maar bovendien na het gebruik tot waardevolle grondstoffen te ontmantelen of afbreekbaar zijn in de biosfeer. Als producten voldoen aan de vastgestelde criteria, dan komen deze in aanmerking voor een ‘Gold’, ‘Silver’ of ‘Bronze’ certificaat. Het assortiment van Alpheios beschikt over meerdere producten met een certificaat. Zo heeft de Vive en Triple-T chemielijn een ‘Gold’ certificaat en hebben de Triple-T trolley, Masslinn stofwisdoeken geïmpregneerdniet-geïmpregneerd en bioafbreekbare afvalzakken een ‘Bronze’ certificaat. Download hier het 'Gold' certificaat van de chemielijn en download hier het 'Bronze' certificaat van de Triple-T Trolley.

Ecolabel

Het Ecolabel is een onafhankelijk keurmerk dat wordt beheerd door de Europese Commissie. Het keurmerk heeft als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Alle producten met een EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting. De producten die voor het label in aanmerking komen, moeten voldoen aan strenge eisen ten aanzien van de gehele levenscyclus: van grondstoffen, energiegebruik, tot schadelijke stoffen en afval. Een organisatie die het Ecolabel voert, heeft vaak minder grondstoffen nodig en doet hiermee aan kostenbesparing, wat ook geldt voor de klant. Daarnaast is het volledig productieproces betrouwbaar, transparant en gecontroleerd, de klant weet dus altijd waar hij aan toe is. Alpheios heeft meerdere producten in haar assortiment die beschikken over het Ecolabel, zoals de Vive-lijn en Triple – T producten. Download hier het certificaat.

Responsible Care

De schoonmaakbranche is koploper als het gaat om ziekteverzuim. Om het ziekteverzuim te verminderen, ondersteunt Alpheios haar klanten bij het zo effectief mogelijk uitvoeren van de schoonmaak. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar kwalitatief goede materialen, maar vooral naar de juiste inzet daarvan op specifieke plaatsen binnen de organisatie. Alpheios biedt ondersteuning bij het keuzeproces, door bij te dragen aan een verdere bewustwording van het stoffengebruik van klanten. Want ook klanten hebben immers te maken met het vervoeren, opslaan en/of lozen van de schoonmaakproducten. Alpheios onderschrijft dan ook de ketenaanpak die binnen het Responsible Care principe wordt gehanteerd. Van productie tot afvalverwerking goed omgaan met stoffen. Download hier het label.   

Responsible Cleaning

Responsible Cleaning is een initiatief van de Belgische branchevereniging DETIC. Deze certificering is specifiek gericht op de professionele schoonmaak, aangezien dit in het bijzonder gericht is op diensten aan bedrijven. Voordat een certificaat wordt behaald, dienen de strenge kwaliteitseisen te worden nageleefd. Deze worden gecontroleerd door onafhankelijke controleurs. Als een organisatie over het certificaat beschikt, kan de klant ervan op aan dat de volgende aspecten zijn gewaarborgd: een snelle en doeltreffende service en technische dienst, conformiteit van producten, een professionele en ethische aanpak van de organisatie, met een zo gering mogelijke milieu-impact van machines, producten en accessoires. 

ISO 9001&14001

ISO-normen zijn internationale normen die zijn ontwikkeld om wereldwijd meer uniformiteit te creëren en de normen per land terug te dringen. De ISO-normen bevorderen efficiency en leveren kostenbesparing op. Hiervan zijn ISO 9001 en 14001 de bekendste. De ISO-normeringen bewerkstelligen onderling vertrouwen tussen organisaties en hebben een handels bevorderend effect.

ISO 9001
Deze norm is gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop er door een organisatie mee wordt omgegaan. Het behalen van de norm laat zien dat een organisatie werkt met een vooraf omschreven kwaliteitsmanagement en hier op een structurele manier mee omgaat. Om dit te waarborgen worden er door een ISO-instantie regelmatig strenge audits afgenomen. Ook dit jaar heeft Alpheios de audit behaald, het certificaat is hier te downloaden.

ISO 14001
Deze norm is gericht op het milieumanagementsysteem. De norm is met name gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties van de organisatie op milieugebied. Als een organisatie aan de norm voldoet, dan laat het zien dat er wordt voldaan aan de strenge milieueisen van de Europese unie. Het belangrijkste onderdeel van de norm is de milieu-risicoanalyse. Door het uitvoeren van de analyse wordt er bekeken welke milieurisico’s er zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. De beheersmaatregelen die worden vastgesteld, moeten vervolgens in het milieuplan worden verwerkt. Ook deze norm wordt gecontroleerd middels strenge audits. Deze heeft Alpheios behaald en Alpheios voldoet daarom ook dit jaar weer aan de norm. Download hier het certificaat.  

A.I.S.E Charter for Sustainable Cleaning

A.I.S.E Charter for Sustainable Cleaning is een vrijwillig initiatief van de detergenten industrie. Met dit handvest creëerde A.I.S.E (internationale organisatie voor zepen, detergenten en onderhoudsproducten) richtlijnen voor duurzaam schoonmaken. Het handvest bestaat uit een interactieve verzameling van duurzaamheidprocedures, die bedoeld zijn om ingepast te worden in het beheer van de organisatie. Organisaties die het handvest ondertekenen, doen er alles aan om duurzaamheidsprincipes in te bouwen op alle niveaus in de levenscyclus van de producten. Het gaat bijvoorbeeld om de veiligheid van de gebruikte chemische producten, het aantal arbeidsongevallen, adviezen aan de consument, het waterverbruik, het soort verpakkingsmateriaal etc. Het certificaat is hier te downloaden.  

Download hier de pagina als PDF.