Samen op reis naar een betere schoonmaakwereld

Wij vinden dat je als organisatie bestaansrecht hebt je als je bijdraagt aan een betere wereld. Je vakmensen willen voelen dat hun werk nuttig is, er toe doet en geen negatieve gevolgen veroorzaakt. Niet voor hun eigen welzijn, maar ook niet voor de wereld en het milieu om hen heen. Wij denken dat organisaties die het aandurven om ‘positieve gevolgen’ te veroorzaken, het échte verschil maken. Organisaties die de wereld aanmerkelijk schoner willen achterlaten dan deze was. Dat regel je niet van de ene dag op de andere, dat is een zoektocht. Maar wel een belangrijke. Doet jouw organisatie mee aan die zoektocht?

Man aan het werk op een dak

Strategische doelstelling

Bij Alpheios werken we voortdurend aan oplossingen waar people, planet en prosperity elkaar versterken. Daarom speelt duurzaamheid voor ons een steeds grotere rol. Niet voor niets is duurzaamheid één van onze vijf thema’s waarop we ons bedrijf in de markt ontwikkelen. We kunnen dit niet alleen, maar we willen wel een voortrekker zijn in de keten, zodat we samen met partners, leveranciers en klanten bijdragen aan een betere wereld.

SDG 12 - Verantwoorde productie en consumptie

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties dienen als een mondiaal kompas voor diverse uitdagingen in de wereld, zoals armoede en de klimaatcrisis. Ze helpen óns om te focussen op bepaalde duurzame doelen in de strategie. Bij Vebego en Alpheios focussen we ons op SDG 8 Eerlijk werk en duurzame economische groei en SDG 12 Verantwoorde productie en consumptie. 

SDG 12 geeft richting aan onze duurzaamheidsreis en is het startpunt om verder te ontwikkelen. Binnen deze SDG hebben we gekozen voor twee hoofdthema’s waar al onze duurzaamheidsprojecten positief aan moeten bijdragen: 

  • CO2 neutraliteit

Ons doel is om in 2030 CO2 neutraal te zijn. De roadmap hiervoor is volop in ontwikkeling. Daarbij kijken we naar onze eigen organisatie (de zogenaamde scope 1 en scope 2), maar ook naar onze keten (scope 3).

  • Het vergroten van circulariteit

In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we de grondstoffen die we gebruiken optimaal. Ook voor circulariteit ligt er een roadmap en zijn we hard aan het werk om onze producten circulair te maken. 


Onze belofte en onze aanpak

Onze belofte aan klanten is dat we continue het beste, meest duurzame pakket aan middelen en materialen hebben. Dat is ook het startpunt voor verdere innovaties. Maar we verduurzamen niet alleen op het vlak van methodes en materialen, ook op de onderdelen ‘organisatie’ en ‘mens’. De gedragscomponent van de mens, de schoonmaker bijvoorbeeld, is ontzettend belangrijk, want je kunt wel het meest duurzame schoonmaakproduct in handen hebben, je moet ook weten hoe je dit product op de meest duurzame manier dient te gebruiken. Bij Alpheios kijken we naar het gehele pakket van mens, methode en organisatie.

image

Duurzame impact over de hele supply chain

Samen leren en elkaar stimuleren. Dat is ons motto bij Alpheios. Dat doen we als collega’s, maar ook in onze hele supply chain met onze leveranciers en onze klanten, ofwel eindgebruikers. Samen proberen we een circulaire keten te maken. Ons doel: we maken iets en we gebruiken het vervolgens zo vaak en zo lang mogelijk op een zo hoogwaardig mogelijk niveau. En dat met iedere partner in onze keten.

Supply chain

Leverancier

We zijn bewust bezig met welke leveranciers we samenwerken. Zo zijn we in zee gegaan met een innoverende leverancier voor onze afvalzakken. Ons totale assortiment afvalzakken bestaat uit minimaal 80% post-consumer gerecycled materiaal zonder in te hebben geboet op productkwaliteit. Het volledige recyclingproces gebeurt ook in Europa, van inzamelen, tot recyclen en productie. Dit zorgt weer voor minder transport en dus een kleinere footprint. Een samenwerking met een leverancier waar we erg trots op zijn!De Alpheios Methode

Wij willen schoonmakers op de werkvloer écht vooruit helpen. Daarom is De Alpheios Methode ontwikkeld, dé essentie van hygiënisch en efficiënt schoonmaken op een zo vitaal en duurzaam mogelijke manier. De Alpheios Methode bestaat uit een framework met daaraan gekoppeld een professioneel schoonmaakadvies en een basispakket aan middelen en materialen.

De Alpheios Methode raakt alle drie de componenten van onze driehoek van mensen, methode en organisatie. We maken de belofte aan onze klant om elke dag het meest vitale en duurzame pakket aan middelen en materialen te leveren. Daarnaast helpen wij klanten zeker ook te verduurzamen aan de organisatie- en menskant, want deze zijn even belangrijk.

Ons antwoord op duurzaam schoonmaken zijn de lijnen Vive en Triple-T: ecologisch verantwoorde reinigingsmiddelen met Europees Ecolabel en Cradle to Cradle Gold certificaat. Dit betekent dat deze producten gemaakt zijn uit veilige materialen en dus gezonder zijn voor iedereen die met deze producten in aanraking komt. De producten zijn volledig biologisch afbreekbaar en met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.


Voor sommige producten hebben we op dit moment nog geen goede end-of-life optie, zoals bij onze disposables. We hebben tot op heden nog geen circulaire oplossing kunnen vinden voor de wegwerpdoeken. Stilzitten en niks doen is voor ons geen optie. Daarom hebben we dit vraagstuk afgelopen jaar in samenwerking met de KVK de wereld in geslingerd. We hopen zo met nieuwe partijen wel stappen te kunnen zetten in de goede richting.

Supply chain

Transport

Transport is een vitaal onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. De verkoop van onze middelen en materialen betekent veel volume en veel ritten, maar dus ook veel impact op het milieu. Daarom kijken we altijd kritisch naar de wijze waarop het huidige transport plaatsvindt en beoordelen we altijd welke partijen het beste bij onze visie passen. Het verzorgen van goede, efficiënte en steeds duurzamere logistiek is voor ons van vitaal belang.

We hebben bijvoorbeeld binnen de pilot ‘Slimme logistiek’ het aantal transportbewegingen met maar liefst 47% verminderd, in samenwerking met Hago Zorg en diverse klanten, zoals het Radboudumc. Ook doen we mee aan de pilot ‘E-hub’ waarbij we onze producten leveren aan een hub aan de rand van de stad, waar vanuit onze producten middels elektrisch vervoer naar de eindlocaties in de stad worden gebracht.

Supply chain

Alpheios

Midden in de supply chain staan wijzelf. We werken naar een circulair model waarbij grondstoffen worden hergebruikt. Alleen voor de omslag naar zo’n circulair model is het ten eerste belangrijk om transparant te zijn over de herkomst, eigenschappen en het gebruik van onze materialen. Precies om deze reden is het ‘productpaspoort’ in het leven geroepen. In een productpaspoort staat informatie over de gebruikte materialen en de ecologische voetafdruk van een product over de hele levenscyclus. Ons doel is om van steeds meer producten een paspoort te publiceren.


Transparant zijn is niet alleen belangrijk bij onze eigen producten, maar in de hele supply chain. Duurzaamheidsinitiatieven moeten alles omvatten, van inkoop van grondstoffen tot distributie tot gebruik en zelfs retour- en recyclingprocessen. Met milieukeurmerken Ecolabel en Cradle to Cradle stimuleren wij onze hele supply chain tot duurzamere grondstoffen en productiemethoden en duurzamer (her)gebruik van materialen. Doordat we met onze leveranciers in gesprek gaan, kunnen we steeds meer van onze producten officieel laten certificeren.


In 2023 hebben wij een Life Cycle Analyse (LCA) uit laten voeren. Dit is een onderzoek waarbij de milieu-impact van producten wordt onderzocht over de gehele levenscyclus. Uit de LCA bleek dat de milieu-impact van onze vloeibare reinigingsmiddelen het laagst is. Daarom zetten we onze innovatiekracht in op niet het middel zelf, maar op de flacon. De 1 liter flacon bleek al de minste impact te hebben. Daarom hebben we onze 500ml flacon geoptimaliseerd door de massa van de flacon te verlagen (minder plastic!) en een hoger percentage gerecycled plastic te gebruiken. Daarnaast loopt er nog een project met partner Fyllar om te onderzoeken of we flessen kunnen hergebruiken.


Het is zeker niet alleen relevant wat wij voor klanten kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid, maar ook wat wij zelf als organisatie en persoonlijk als mensen doen. Zo hebben wij bijvoorbeeld ons distributiecentrum verduurzaamd. Het dak ligt vol zonnepanelen en er wordt alleen nog maar Ledverlichting gebruikt. Ook maken we onze collega’s bewust van hun eigen footprint. Door diverse inspiratiesessies leeft het begrip ‘duurzaamheid’ steeds meer. Iedereen binnen Alpheios draagt op een eigen manier zijn of haar steentje bij aan het veroorzaken van positieve gevolgen.

Supply chain

Klant

De klant is in principe het ‘eindstation’ binnen een supply chain, maar willen wij het zo noemen? Bij een lineaire economie zou de klant inderdaad het eindstation zijn. Producten worden gemaakt, gebruikt en daarna weggegooid. Als we kijken naar een circulaire economie, iets wat wij nastreven, dan is de klant simpelweg een volgende stap in de keten en houdt het niet na het gebruik van producten op. Zo zijn we binnen ons distributiecentrum bezig met het refurbishen van gebruikte werkwagens en machines. We proberen zoveel mogelijk onderdelen te hergebruiken en machines te repareren. De onderdelen die toch niet meer bruikbaar zijn, gaan naar verschillende verwerkers die er weer grondstoffen van kunnen maken.

Ons ‘Hervul project’ is ook een goed voorbeeld van een samenwerking tussen de klant en ons. Normaliter worden flacons van reinigingsmiddelen weggegooid en gerecycled, maar we zijn gezamenlijk een pilot gestart waarbij ons doel is om flacons te hervullen en dus hergebruiken. Bij deze pilot onderzoeken we de sociale, economische en ecologische aspecten: onder de streep moet het wel écht duurzaam zijn.

Samen op duurzaamheidsreis

Het gaat over proberen, leren, doen en genieten van de reis. Binnen duurzaamheid is het allemaal nog niet uitgekristalliseerd en klip en klaar. Heel veel oplossingen van vandaag de dag zijn morgen weer verouderd of verbeterd. Daarom moeten we ook niet bang zijn om dingen te gaan proberen en te doen en te kijken of het lukt. Ook bij Alpheios leren we en ontdekken we elke dag opnieuw. Doe jij met ons mee?